dinsdag 1 december 2015

Vers bij beeld van Michiel Hendryckx.Najaarsbast ademt uw silhouet
En zie de broeders te velde gaan,
Op Pan zijn borst lijk ik ingebed
In de reukwolken van de galigaan
Schetst zon me tegen ‘t aangezicht,
Wiens huid mij nader gestalte biedt,
Tussen slierten van lover opgelicht
Vangt ‘t oog wat de eeuwigheid ziet.

zondag 1 november 2015

Dichtwerk op maat bij het schilderij 'Zelfvertrouwen' van Wim Van Aalst.

Soeverein is mijn stand,
Welke ootmoed overmant,

Waarbij de houten vlecht
M’n twee bodes ontknecht,

Rust het gevederde kompas
Op vlerken van witsteenas,

Die mij tot slot als vorstin
In ’t geloof laten dat ik min.

zondag 11 oktober 2015

Dichtwerk op maat bij het gelijknamig beeld 'Pierced Stream' van Johan Tahon.


Thans toon ik hier mijn gelaat,
Gekneusde stronk, waarin ‘t mom
Het geraamte zijner natuur verlaat
En vergroeit met eeuw’ge wasdom;

Zie ik tegen het diepste beneden
Bladeren uit des mensens mond
Die walsen, zo het litteken kneden,
Bij elk sterven dat z’n ure verkondt.

zondag 4 oktober 2015

Gedicht

Zeemeermin


Alweder bracht ik je naam naar voren,
Terwijl de boot een andere kant uitvoer
Sloeg wind de zeilen en voorbij de toren
Verloor men greep op ‘t balsturige roer.
En van land reisden wij verder heen,
Noch kon er iemand het anker slaan
Aan steen of hoop die allengs verdween
Uit alle ooghoeken van de oceaan.
En toen milderde ik je naam en sprak:
‘O lieden, wees niet meer in vrees.’
Ik borg haar behoedzaam eer een wrak
Ons omarmde en weder de zeilen hees.
En op vleugelloze wateren konden we varen
Tot ik met dromende lippen ‘t anker liet,
Zag ik benee de romp nog je rug en haren
Dieper fladderen in een meerminnenlied.


maandag 14 september 2015

Dichtwerk op maat bij tekening 'Aanééngenaaid 2002 - 2003' van Berlinde De Bruyckere.


Aleer deugd ons als genode gast
In ‘t bekken van haar kraambed past

Lijkt een langere pijntree voorgeplaveid
Die de hielen laat in verlies voor strijd,

Tot dit dolhuis een wees ten gunste baart:
Moederkrom, en wereldziek van aard.


donderdag 3 september 2015

Dichtwerk op maat bij het gelijknamig beeld van Luk Van Soom


Hokusai


Niet mijn maker is een strijd
Die 't zwaard of anker bevrijdt
Voor oorlogs rots of land
Dieper bant van de overkant,
Krult het water me op haar leest,
Door man, noch schip gevreesd
Word ik hier als enige held
In vrijdom zijn werveling verteld.

donderdag 20 augustus 2015

'Zonsondergang' bij het gelijknamig schilderwerk van C.F. Daubigny

Afbeeldingsresultaat voor cf daubigny   

Zie de lage streken
Luieren in smaragd,
En hoor oker spreken -
De natuur ruste zacht.
Want dan bergt dag z’n tij,
Wat heide, riet en koren
Liggen verder zij aan zij
Op ‘t heuvelland te gloren.
En net als een stilleven,
Over vele plassen graan,
Reikt de zon dan even
Haar tere afscheid aan.

(het schilderwerk is te bewonderen in Museum Gouda)

zaterdag 8 augustus 2015

Gedicht

Geneviève


Langzaam breken wondre rozen,
Nu ze jou niet verder ontwaren
Verwijt tooi z’n immer liefkozen
En schudt herfst de natte blaren,

Zelfs zon tempert haar aanblik
En arm lijkt alles van schoon,
Hoor voor jou m’n stervelingensnik
In het zielenleed dat ik bewoon.zondag 19 juli 2015

Sonnet

Morte di un pittore


En niettemin schildert hij voort,
Ofschoon zijn al rauwe penselen
Geen nuance op de toonladder spelen
En door Aphrodite’s orenpaar gloort;

Blijft hij in balling onder de kunde,
Die het gerinkel der zware keten
De stilte zijner hand doet vergeten
En hem z’n ware postuur niet gunde.  

O belijder van ‘t schoon haar dijen,
Ziehier de doeken lijfloos schreien -
En hoor de kop rollen van de harlekijn.

Ik smeek, laat voor ‘t slot je tint
Door nog elk wakend oog bemind
Niet het druppelbloed jouwer harte zijn.