donderdag 29 september 2016

Dichtwerk op maat bij 'Regen in Auvers' van Robert Zandvliet.
Reeds schijnt deez’ vorst gevloten
En schiet Hermes met oudre boog
Pijlen door straten, vogels en boten
En de onrust welke zich bewoog,
Ziet hen snellen als een kolenregen -
Op toonkunst van tien harpenaren,
Laten zij sporen voor ’t oog genegen,
Zodat menig oor hen kan ontwaren.

woensdag 14 september 2016

Schilderij van Toos van Holstein met gedicht. (opgedragen aan Marjorie)
Versmeten gelijkt eeniedere tijd,
Als de minneklaroen jou niet luidt
En haar keel diep van koper slijt
Tot een nauw en rouwend geluid
Smoort alles met ‘n stotend hart,
Alleen droppels van een ijzren slag
Komen uit verre heemlen gehard
En deuken wat aan ‘t schone lag;
Zo is dat aan ieder ter hand gesteld,
En zo gaat alles rond mij ten buit
Aan ’n stilte bottend uit elk levensveld,
Als de minneklaroen jou niet luidt.

vrijdag 2 september 2016

Dichtstuk op maat bij 'Veneer IV 2010' van Levi van Veluw.


Dor schijnt m’n borstbeeld,
Ofschoon een voorjaarsgetij
‘n Molmboeket heeft geteeld
En diens oogst uitblies op mij.

En zo vergaat me dit wezen,
Al word ik door geen ontwaard,
Door natuurs wende geprezen
Schijnt mijn van éénge aard.