woensdag 30 november 2016

Vers op maat bij Nicolas Dings' Time Out.

Mij verglijdt een marmren plooi
En ‘t maalsel van tulp en kristal
Bekleedt mij niet met zijn getooi,
Dat het leven aan zich slijten zal;
En mede het graf is mij te breed,
Alleen ‘n nagalm van zwart agaat
Sluiert zich om het grauwge leed,
Als Tijd mij in zijn klauwen slaat. 

maandag 21 november 2016

Dichtstuk op maat bij een zelfportret van Erwin Olaf.
Het weerschijnsel schenkt den leest
Van deez’ pelgrim welke nimmer vreest

Hoe het tijdskruid hem ter lijve snelt
Of de blom kwelt op zijn lichaamsveld,

Want in het fraaie, omkranste gewaad,
Dat noch vreugd, noch smart verraadt

Herleeft de heilige hoe de ketter ‘m ziet:
Met engelstof wit en Bozebloed van graniet.

dinsdag 15 november 2016

Dichtwerk op maat bij fragment uit 'Verbinding' van Elise van der Linden.
Stonden kronkende voort
En ’t ure der zonnen zacht
Heeft zich aan ‘t éénge oord
Van helle zwemen verpacht,

En ofschoon iedre kommer
Vliedt door spriet van roet,
Blijft de heideplas ‘t lommer
Als moeder h’r kindren zoet.

donderdag 10 november 2016

Vers op maat bij beeld 'Hanzebaken' van Marte Röling.
Op deze zilte, krullende gaard,
Waarop een gulden of stalen tint
Noch het geruis of de klei bevaart
Of ’t vasteland aan den verre bindt,
Schudt Triton, zonder z’n vierspan,
‘t Godenvocht der schuimende zee,
Dat Midas zijn rijk niet roeren kan
En diens boot aflaat in ’n odyssee.