woensdag 19 april 2017

Dichtstuk op maat bij schilderwerk van Rob Scholte.

Gunt gij ons ‘n waare serafijn
En zien wij noch zucht of tred
En is haar haast enkel schijn,
Die door hem hier is vastgezet?

Of trof zij zijn gunstige hand -
En bewoont ze geen stilleeven,
Doch zweeft zij als Gods gezant,
In een voile van mist gedreeven?

Ach, laat de vraag niets gebaard -
Doch gun ons louter wie zij is:
Een zucht of tred van deez’ aard’
Of een serafijn in een beeltenis?

dinsdag 11 april 2017

Gedicht op maat bij werk van Irene Fortuyn.
‘t Heeft meiknoppen doen zweeten
En vorst het daggoud opgelegd,

‘t Heeft de lippen der profeeten
Doen slaapen voor Gods onrecht,

‘t Heeft Aphrodite doen luiden
In symfonie naar ’t hoogste goed,

‘t Heeft de borst van het Zuiden
Gehard voor alle rampspoed

En ‘t heeft Kunst laten spreeken
En zich door al en ieder geuit

En alles behoed voor gebreeken
Met grauwe slierten van dahliakruid.

dinsdag 4 april 2017

Gedicht op maat bij tekening 'Thea' van Rob Polak.

Als wees van de Bekoorlijkheid
Schonk hij haar een onderkoomen,
Dat ‘t oog opaalt en tezelfdertijd
Geneugte-tranen doet stroomen,

En zo geeft het gitkolen silhouet,
Waar veer en penseelen om strijden,
‘n Portret dat zichzelf en ‘t vers redt:
Thea, een muze uit de hoogtijden.