maandag 26 maart 2018

Gedicht bij beeld van Instituut Voor Natuureducatie.Onder des hemels azuuren streeken, 
In steedse kameraadschap met elk getij,
Kunnen we ‘t goudoog minzaam breeken,
Zonder dat bloed regent op blad of gewei

En al wille de barbaaren ons slachten,
Als broeders der natuur zingen wij mee
Met het kloeke boskoor dat onz’ vachten
Behoedt voor het mensdom zijne snee.

donderdag 15 maart 2018

Dichtstuk op maat bij schilderwerk van Anne Semler.
Op de laagte van een monddood veld,
Waar wijnpalmen en flonkre bloemen
Niet door m’n potlood worden verteld
Om geen honingbij te hooren zoemen,
Stilt mijne hand het gezwinde leven,
Eer ze opgaat in ‘n welbespraakter tij
En laat ik Schoon met Rede verweven
In h’r vleuglen van lelieblanke makelij.

vrijdag 9 maart 2018

Vers op maat bij Shine Bright Like A Blue Bambi van Paco Raphael.

Niet van ‘n schaare witstaartdieren
Ben ik weggerend, noch gevloten
Is m’n lijfje van gesmolten saffieren                        
Gevoed met kunstrijpe hei-looten
En sta ik weg van weibrand en vloed,
Op de puurste aller sneeuwheuvlen,
Waar geen vacht ooit heeft gebloed
En voor ‘n jachtbuit moest sneuvlen.