maandag 28 mei 2018

Vers op maat bij schilderij 'Vader' van Henk Helmantel.
Ofschoon ik jou heb gevangen
In deez’ beeltenis bij schemering,
Viel kommer over jouw wangen,
Gelijk een droefte die vrijuit ging
Over jouw vlees en jouw kleren -
Verkavelt moeder’s afzijn jou nog?
Ach vaderlief, laat je niet bezeeren,
Geloven dat ze elders is, is zelfbedrog.

zaterdag 12 mei 2018

Vers op maat bij nieuw werk van Piet Paris - expositie 19 mei in Naarden, NL.
Haare hals werpt zomerse vruchten op -
Wat bloesembollen vol zoetige geuren
Dollen met de goudsbloem haare knop
Terwijl meloenenbriesjes hen kleuren
En ‘t blaadje lijkt met den winde mee
Vredig te vaaren naar de Davids-toren,
Doch blijft hier en rijpt van lieverlee
Teneinde mens’ oogenpaar te bekooren.

woensdag 2 mei 2018

Gedicht op maat bij foto van Viviane Sassen.

Hoe vlijm’ somtijds penseelen
Of hoe diep een gebeitelde huid,
Rijmvuur kan niemand keelen,
Noch dooft ’n portret de adem uit.

Voorwaar! Kunst leeft en heelt
Iedre weduwe of begeerende man,
Want weder toont ze in dit beeld
Dat zij nimmer roodbloeden kan.