maandag 11 november 2019

Dichtstuk op maat voor bakkerij Himschoot in Gent.Ontsproten van het beet're graan
   Breeken we bollig of hoekig aan
   En liggen we warm naast mekaar,
   Enkel in goud of ivoor of in paar
   Tot wanneer één onz’ glansel ziet
   En saam van het aroom geniet,
   Verlaaten we als keizerlijk brood
   Het oneindige rijk van Himschoot.

maandag 4 november 2019

Gedicht op maat bij werk van Cathalijn Wouters.Ter ruste liggend op deez’ landerij,
Waar zon d’r vertelsel heeft gedaan,
Fluistert Zephyr tegen m’n linkerzij
Hoe speels hij was over de oceaan
En niets hier kan de rust verstoren,
Want zoals zij mij heeft gepenseeld -
In gracieuze lijnen op blauwe koren -
Rijm ik met ‘t schoonvrouwlijk beeld.

woensdag 23 oktober 2019

Vers op maat voor lingeriewinkel Herela in Gent.
Ook als zonne te neder gaat
En avond keert zich in nacht,
Vlijen goed’ren van elke maat
Tegen eenieders lichaam zacht.
En de jaren hebben ’t getoond -
Hoe vier dames van hoge stand
Den slaap der mensen kroont,
Als hun stof rond elkeen spant.

zondag 13 oktober 2019

Vers op maat bij werk van Lita Cabbelut.Als aan tranen nedergezegen
Druipt hier ‘n weeld’rig pronken,
Dat gesmeden is door den regen,
Niet met teloorgang verzonken
Hangt ze immers boven teneur
Wel klaar van ongeloof en smet,
Waar haar purp’re edele geur
Van verwelking wordt gered.

maandag 30 september 2019

Vers opgenomen in Oudegracht van Jeroen Hermkens.
Het ure wentelt en vergaat -
Zo dekt den dag met nacht
En sluiert deugdelijk ‘t gelaat
Van de daken der Oudegracht.

vrijdag 20 september 2019

Gedicht op maat voor Télescoshop in Gent (de betere speciaalzaak sinds 1939).

In dit met antiek geplaveide kader,
Komen dames en heeren tegader
Vinden ze onbewogen of in plooien
Weeld’rige stofferij om hen te tooien
En wanneer verre heem’len gieten,
Vermag ieder deugdelijk te genieten
Onder bolle regenzij of staatige hoed,
Welke Ghent de hoogste eer aandoet.

vrijdag 13 september 2019

Vers op maat voor Rob Scholte Museum (Never Rest In Peace).In deez’ schattekist van graniet,
Waar menig sier wordt bewaard
Wiedt duivelerij wat is geschied
Met dove vlam en bot-arm zwaard,
Doch generlei zal doen verbleeken,
Wat guldsteen of loot doet bloeien:
Wat hier te ruste is opgeschreven
Zal nimmer van schoon vermoeien.