zondag 22 november 2020

Sinterklaasvers voor hondenmagazine Onze Hond.

 


Ieder jaar weder rond deze tijd

Brengt hij iets wat de mens verblijdt,

Maar nu koester ik het meest van al

De hoop dat hij ons niet vergeten zal;

Een kluif, een koekje of wat speelgoed

Of nog iets wat me lekkerbekken doet.

Nog even slapen - m’n sokje ligt klaar,

Toe nou, lieve Sint, verras me maar.


donderdag 12 november 2020

Vers op maat bij 'Melkweg' van Stefan Bleekrode.

 

Wanneer den dag is verzongen

En een mens niet langer lijdt

Vult wereld zijn aardse longen

Met een roet klinkende tijd,

Die hij door ’t uure heel zacht,

Verstrooit in sterrenstof en maan,

Langs een stilte in de nacht

Tot de melkweg laat verstaan.

woensdag 28 oktober 2020

Dichtstuk op maat bij 'de drooglegging anno 2020' van Karl Meersman.

 Door de wereldse wonden,

Welke hier zijn geslagen

Voelen we ons verbonden

Aan het luide weeklagen

En woekert een felle pijn,

Hier niet zover vandaan,

Waarin bloed tot karmozijn

Wordt vergoten tot een traan.


maandag 12 oktober 2020

Vers op maat bij album van Anouk.

 Menige planken heb ik betreden,
Menig mens met vreugd' beslaan
En in 't stof mijn ranke schreden
Nimmer tot niets laten vergaan.
Zo poog ik elk oor te schikken
Met stem, schrift of instrument
Word ik door Tijds wrede tikken
Zowel nu als overal herkend.


donderdag 1 oktober 2020

Gedicht op maat bij foto van koning Willem Alexander door Arenda Oomen.

 


Op deez' plek van degen of vriend
Heb ik als strijder ten volle gediend

En laat ik mijn triomf en boeket
In 't guld slaan zonder éénig verzet,
Hoef ik mijn geliefden en dit land
Niet te hoeden voor de rijpbrand,
Want eeuwig zijn zij die zich geven
Voor Oranje, het imm're leven.

zondag 20 september 2020

Vertaling van Percy Byssche Shelley's 'Love's Philosophy'.

The fountains mingle with the river

  And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
  With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
  All things by a law divine
In one spirit meet and mingle.
  Why not I with thine?-

See the mountains kiss high heaven
  And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
  If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth
  And the moonbeams kiss the sea:
What is all this sweet work worth
  If thou not kiss me?

.........................................

Springwateren mengen zich met de rivier
  En de rivieren met de zee,
De hemelse winden roeren zich in 't plezier
  Van de zoetheid hier benee.
Niets in deez' wereld is in haar eenvoud,
  Alles verweeft met goddelijk recht
In één geest die zichzelve behoudt.
  Waarom gelijkt u me dan onecht?

Zie hoe bergen met de hemel leven
  En de golven klotsen tegen elkander
Geen bloem zal worden vergeven,
  Als zij zichzelf beschouwt als een ander.
En het zonnelicht bestrijkt de aard'
  En de maan kust de oceaan.
Doch wat zijn al die kussen waard
  Als m'n lippen zonder de uwe vergaan?