dinsdag 27 september 2022

Vers op maat voor sterrenrestaurant Souvenir.

 Men vindt het alom in ‘t oude Ghent:

Een eetpaleis dat ieder even verwent,

Doch verwenning neemt langzaam af

En wat dan rest is een heuglijke straf,

Doch wie ook hier ‘t eetpaleis verlaat

Wordt niet in het geheugen geschaad,

Want Souvenir schenkt éénige deugd,

Welke iedereen nog eeuwenlang heugt.


dinsdag 20 september 2022

Dichtstuk op maat voor vakantieappartement Shelter 7.

 


Diep in deez’ ontwaakte wereld

Rust het oord dat stilte veredelt:

Een lusthof waar het zilverzand

Nimmer jouw schrede verbrandt,

Doch je huid balsemt met kristal,

Wat het lichaam verhelderen zal,

Want wie ook Shelter 7 betreedt

Wordt gedoofd van kreet en leed

En vindt in vree het hoog’re goed

Wat ‘t heugen nog eeuwen voedt.

dinsdag 13 september 2022

Gedicht op maat voor brillenboetiek Villa Bellevue in Gent.

 


Zowel dame als heer kan ze waar ook verkrijgen:

Oogschilden die ‘t gelaat ten hemele laten stijgen

En telkenmale pogen ze de wrede topazen speren

Te verbannen wanneer zij hun ogenpaar bezeren,

Doch in Gent bewaart men enkel maar één pand,

Waar ieder oogschild de zon van de strijd brandt

En die vind je alleen maar in ‘Villa Bellevue’ weer:

Schilden die ogen dekken voor elke topazen speer.


maandag 5 september 2022

Vers op maat voor kledingwinkel Vintage Factory.

 


Men kan het eender waar treffen in Gent:

Een klederhuis dat vrouw of heer verwent,

Maar alom bieden ze dezelfde waaren aan,

Welke verwonderde oogen te gronde slaan;

Al bergt de stad een fabriek waar de dracht

Verwondering alleen aan de hemel verpacht

Want Vintage Factory draait die ene plaat,

Die klokke noch klasse met geen tel verlaat.

 


donderdag 25 augustus 2022

Dichtstuk op maat voor schoonheidsinstituut Ilse D.

 Je kan eender waar bij hen terecht

Wanneer tijd jouw lichaam bevecht

Verstillen ze met hun zalf de huid,

Die ten langen leste de tijd verluidt,

Doch Gent telt één schoonheidsoord

Dat de eeuwige jeugd niet verstoort,

Want Ilse doet ‘t gevecht van dagen

Door haar kunde voorgoed verjagen.


dinsdag 16 augustus 2022

Gedicht op maat voor barbershop Romain.

 


Je kan ze wijd en zijd in tinten ontwaren:

Heeren met onbehouwen of beboste haaren,

Welke het dal van hun aanschijn bedekken

Om bij dames het slaapende oog te wekken,

Doch in Gent huist maar één waare barbier,

Die het mes blaast als lente over een saffier,

Want hoe arm je ‘t haar ook hebt bewaard:

Romain tooit elk met een meesterlijke baard.


woensdag 3 augustus 2022

Gedicht op maat voor juwelenontwerpster Nele Braet.

 


Te Gent worden de mannen en vrouwen

Getooid met steenen of zilv’ren touwen,

Al is maar één huize waar ieder sieraad

Zowel de praal als het ambacht verraadt

En zo spant Nele Braet de gouden kroon

En creëert met kunde goddelijk vertoon,

Want het juweel dat hier wordt gedragen

Doet het schijnsel elders slechts vervagen.