maandag 16 mei 2016

Dichtwerk op maat bij beeld 'Pellegrinos' van Toos van Holstein.

In galop ontstijg ik
De versplinterde bast,
Die al wat vurig is
Met z’n kunde verast

En vlucht ik naar
Apollo zijn hand,
Aleer hij een gelijke
Voor ‘t rijtuig spant,

Om zo de kroon
Der gulden soeverein
Te hoeden voor ’n val
Van troebeler schijn.

woensdag 11 mei 2016

Vers bij tekening 'behind the bushes' van Stephanie Van de Velde.Voor natuurs Arctische seizoenen,
Waar rijm en rots elkander verzoenen

En het schoon op de winter zijn leest
Iedere wenk van ’t goudoog vreest,

Kan men mij vinden in loden dracht,
Welke mijn onrust heeft verpacht

Aan de grillen van ‘t ondermaanse gelaat,
Dat elk viermalig vorstelijk beslaat.

zondag 1 mei 2016

Sonnet

Schennis van ‘t genoegen


Hoe kan ik smeken om vergiffenis,
Wanneer m’n mond met de garen
Gesponnen uit de valse oogstjaren
Tot bloedens toe dichtgenaaid is?

Een zegt: ‘Ik zag met strakke ogen,
Hoe Van de Zande klaar bij avond
Z’n kussen tersluiks heeft verkond
En jou met een roos heeft bedrogen.’

Maar ‘t was de koon van een bloem,
Wier nuance ik in dezen niet vernoem,
Die ik liefkoosde op het slapende gras;

Dus als ik daarmede ons genoegen,
De liefde door schennis liet omploegen:
Vergeef me en plant de dolk in wie ik was!